Công đoàn Quản trị - Thư viện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
10/04/2023 09:52
Chiều ngày 7 /4/2023, Công đoàn Bộ phận Quản trị - Thư viện đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự có đồng chí Phạm Truyền - Phó Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Trần Thị Trà Giang -Thường vụ Công đoàn Trường; đồng chí Từ Đức Hùng -Bí thư Chi bộ Quản trị - Thư viện cùng toàn thể đoàn viên công đoàn là viên chức, người lao động thuộc Công đoàn Bộ phận Quản trị - Thư viện.
Công đoàn Quản trị - Thư viện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp

 

      

      Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Công đoàn bộ phận nhiệm kì 2017 - 2022 thông qua các báo cáo: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2022 phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2017-2022.  

       Nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công đoàn bộ phận Quản trị - Thư viện là một nhiệm kỳ rất đặc biệt, nhiều khó khăn, thách thức và thời cơ, chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng cũng được đón nhận nhiều chủ trương, chiến lược, mục tiêu mới của Nhà trường, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên, hai đơn vị trực thuộc Công đoàn đã có những đổi mới nhanh hơn, mạnh mẽ để bắt kịp, phù hợp với với xu thế. Phòng Quản trị - Thiết bị: Việc đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ phục vụ đào tạo; Việc quản lýsửa chữa tài sản, thiết bị phục vụ đào tạo; Việc cấp phát vật tư phục vụ thực hành, thực tập; Việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo, duy tu, bảo trì  các công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật; Việc thực hiện các chương trình, dự án đều được triển khai kịp thời, chất lượng. Trung tâm Thông tin -Thư viện đã tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Thư viện như: quản lý vận hành Hệ thống Thư viện điện tử; phát triển trang Thư viện số; Cung cấp tới bạn đọc nhiều dịch vụ mới sáng tạo. Xây dựng bộ sưu tập số theo lĩnh vực, theo ngành đào tạo.

       Toàn thể cán bộ, viện chức, người lao động luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động và đạt được nhiều bằng khen, giấy khen từ công đoàn các cấp, khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của tập thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, tạo nên sức mạnh, sự đoàn kết nhất trí cao trong Công đoàn.

     Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến phát biểu tham luận đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ tới được tốt hơn.

      Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí đại biểu đều đã nhất trí với các báo cáo tại Đại hội, đồng thời ghi nhận những đề xuất và biểu dương những thành tích Công đoàn bộ phận Công đoàn bộ phận Quản trị - Thư viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022.  

      Sau thời gian làm việc khẩn trương và hiệu quả, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 03 đồng chí:

            1. Đồng chí Nguyễn Thị Minh

            2.  Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

            3.  Đồng chí Kiều Đức Bình

       Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra 04 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường,  

        Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% với các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Công đoàn bộ phận Quản trị - Thư viện nhiệm kỳ 2023 - 2028 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm tiến hành xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn bộ phận Quản trị - Thư viện nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã đề ra.