Thông báo Cấp phát vật tư thực tập trong thời gian học bù
06/05/2020 08:54
Cấp phát vật tư thực tập trong thời gian học bù nghỉ sau dịch Covid - 19
Thông báo Cấp phát vật tư thực tập trong thời gian học bù

Để thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo cả ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần của Trường Đại học Sư phạm Kỷ thuật Vinh. Phòng Quản Quản trị Thiết bị tổ chức cấp phát vật tư thực tập tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả thứ 7 và Chủ nhật. Vậy, các đơn vị trong Nhà trường, các em sinh viên liên hệ trực tiếp cô Nguyễn Thị Minh điện thoại 0848228282 để nhận vật tư.